Съобщения

Съобщения


 ДГ Пролет


Уведомяваме Ви ,че от 15.01.2017 г. започна приема на деца в ДГ на деца за новата - учебна 2017/2018 г.

Съобщение
На вниманието на всички родители на деца родени 2012, 2013 и 2014 година – с. Цонево и...

 ДГ Пролет


Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА 23.04.2018г.ОТ 16.30 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА ГРУПА " ДЕТЕЛИНКИ". ДГ Пролет


Детска градина Пролет - Всички права запазени