ДокументиПрикачени файлове:

- Етичен кодекс - 16-11-2016 20:48:07
- Правилник за дейността на детската градина - 27-03-2018 19:27:39
- Програмна система - 27-03-2018 19:41:52
- Стратегия - 19-06-2017 22:42:16
- Механизъм за противодействие на тормоз - 10-12-2016 20:44:44
- Програма за превенция на ранното напускане - 10-12-2016 21:26:04
- Програма за предоставяне на равни възможности - 10-12-2016 21:26:56
- Годишен план - 10-12-2016 21:28:24
- МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - 24-04-2019 15:43:59
- План за действие към стратегията - 21-06-2017 14:34:58
- бюджет 1 - 28-07-2017 10:07:13
- Отчет - 28-07-2017 10:07:39
- Писмо - 28-07-2017 14:41:58
- Приложение 1 - Карта на услугите - 28-07-2017 14:42:19
- Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги - 28-07-2017 14:42:42
- Приложение 3 - Добри практики - 28-07-2017 14:43:02
- Приложение 4 - Практически насоки за действия в случай - 28-07-2017 14:43:24
- Отчет на бюджет към 31.12.2017 г. - 19-02-2018 20:54:03
- годишен комплексен план - 27-03-2018 19:31:28
- Етичен кодекс на работещите с деца - 27-03-2018 19:34:12
- Механизъм за противодействие на тормоза - 27-03-2018 19:36:22
- Програма за превенция на ранното отпаданена деца от зад - 27-03-2018 19:44:04
- Програма за равни възможности - 27-03-2018 19:46:27
- ПРОГРАМНА СИСТЕМА - 25-04-2018 15:17:44
- бюджет за календарна 2018г. - 25-04-2018 15:25:32
- отчет бюджет - 25-04-2018 15:21:34
- отчет бюджет - 11-10-2018 10:02:19
- отчет за касовото изпълнение - 18-09-2018 12:25:37
- отчет бюджет - 11-01-2019 10:19:41
- бюджет 2019 - 13-03-2019 21:18:07
- Годишен комплексен план - 24-04-2019 15:47:13
- Отчет на бюджета към 31.03.2019 г. - 24-04-2019 15:48:12
- план за действие към стратегията 18-20 г - 24-04-2019 15:48:39
- ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА - 24-04-2019 15:49:23
- Програма за превенция на ранно отпадане - 24-04-2019 15:50:16
- Програма равни възможности - 24-04-2019 15:50:39
- Програмна система - 24-04-2019 15:51:02
Детска градина Пролет - Всички права запазени