ДокументиПрикачени файлове:

- годишен план - 24-10-2019 11:53:25
- вътрешни правила Ковид 19 - 28-01-2021 18:40:18
- Стратегия -20-24 г..pdf - 26-10-2020 20:02:34
- Стратегия - 19-06-2017 22:42:16
- Отчет на бюджета към 30.09.2020 - 20-10-2020 13:00:15
- МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО - 24-04-2019 15:43:59
- Отчет на бюджета 30.06.2020 - 08-07-2020 14:18:31
- бюджет 1 - 28-07-2017 10:07:13
- Отчет - 28-07-2017 10:07:39
- Писмо - 28-07-2017 14:41:58
- Приложение 1 - Карта на услугите - 28-07-2017 14:42:19
- Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги - 28-07-2017 14:42:42
- Приложение 3 - Добри практики - 28-07-2017 14:43:02
- Приложение 4 - Практически насоки за действия в случай - 28-07-2017 14:43:24
- Отчет на бюджет към 31.12.2017 г. - 19-02-2018 20:54:03
- Отчет на бюджета 31.03.2020 - 08-07-2020 14:12:26
- бюджет 2020 - 12-03-2020 13:38:34
- Механизъм за противодействие на тормоза - 27-03-2018 19:36:22
- Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019 г. - 17-01-2020 12:45:41
- ПРОГРАМНА СИСТЕМА - 24-10-2019 13:14:11
- ПРОГРАМА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ - 24-10-2019 13:13:26
- ЕТИЧЕН КОДЕКС - 24-10-2019 13:08:22
- бюджет за календарна 2018г. - 25-04-2018 15:25:32
- отчет бюджет - 25-04-2018 15:21:34
- отчет бюджет - 11-10-2018 10:02:19
- отчет за касовото изпълнение - 18-09-2018 12:25:37
- отчет бюджет - 11-01-2019 10:19:41
- бюджет 2019 - 13-03-2019 21:18:07
- Отчет на бюджета към 31.03.2019 г. - 24-04-2019 15:48:12
- план за действие към стратегията 18-20 г - 24-04-2019 15:48:39
- ПРОГРАМА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ - 24-10-2019 13:12:46
- ПРОГРАМА РАННО ОТПАДАНЕ - 24-10-2019 13:11:18
- ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА - 24-10-2019 13:10:24
- Отчет на бюджета към 30.06.2019 г. - 29-08-2019 11:46:09
- Oтчет бюджет към 30.09.2019 г. - 07-10-2019 12:31:12
- годишен план -уч. 20- 21 г..pdf - 28-01-2021 18:41:01
- отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г. - 28-01-2021 18:41:51
- телефони за психологическа подкрепа.pdf - 28-01-2021 18:42:14
- механизъм за противодействие на тормоза - уч. 20-21 г. - 28-01-2021 18:43:39
- програма за превенция от ранно отпадане - уч. 20-21 г. - 28-01-2021 18:45:32
- програма приобщаващо образование - уч . 20-21 г. - 28-01-2021 18:45:59
- програма равни възможности -уч. 20-21 г. - 28-01-2021 18:48:20
- програмна система - уч. 20-21 г. - 28-01-2021 18:46:38
- Отчет на бюджета към 31.03.2021 г. - 18-04-2021 19:15:42
- план програма БДП - 31-03-2021 19:15:47
- Бюджет 2021г - 25-03-2021 09:53:28
Детска градина Пролет - Всички права запазени