История

    ДГ ”Пролет” е разположена е в центъра на с. Цонево и представлява специално построена за целта сграда за деца от ПУВ през 1985 г. Разполага със самостоятелни помещения за две групи, административни кабинети и кухненски блок.


   В дворното ни пространство  са обособени детски площадки с цветни алеи. Децата са на възраст от 2 до 6 години , разпределени в 2 групи. Те прекарват тук щастливо и безгрижно своя ден, заобиколени с обич и обгрижвани с внимание и всеотдайност. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.


     Със своята дейност педагогическият колектив има изграден свой облик, свой стил и почерк на работа. Има няколко общински грамоти и награди за постижения в системата на предучилищното възпитание .Детска градина Пролет - Всички права запазени